بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد مقدس

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد مقدس

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد مقدس۱

زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶

ساعت بازدید: ۱۷ الی ۲۳