سمینارهای آموزشی وایلانت در زنجان، یزد و کرمان

سمینارهای آموزشی وایلانت در زنجان، یزد و کرمان

دور جدید سمینارهای آموزشی وایلانت با حضور اساتید این شرکت، آقایان Faisal Karim و علیرضا خوبکار در شهرهای زنجان، یزد و کرمان برگزار شد.

این سمینارها در هفته اول شهریور ماه به شرح زیر برگزار و به حاضرین گواهی معتبر شرکت وایلانت اهدا گردید:

 

–          ۶ شهریورماه در شهر زنجان، به میزبانی جناب آقای بدلی نماینده محترم فروش استان زنجان

–          ۸ شهریورماه در شهر یزد، به میزبانی جناب آقای زینل پور نماینده محترم فروش استان یزد

–          ۹ شهریورماه در شهر کرمان، به میزبانی جناب آقای نصیری پور نماینده محترم فروش استان کرمان