پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی – تهران – آبان ۹۵

پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی - تهران - آبان 95

پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی

زمان: ۵ الی ۸ آبان ۱۳۹۵

مکان: مصلی امام خمینی تهران