تهویه مطبوع

تهویه مطبوع عبارتست از انجام عملیاتی روی هوا تا بتوان شرایط هوای محل مورد نظر را برای زیستن، کار کردن و یا عملیات صنعتی معین، راحت و بهداشتی کرد. تهویه مطبوع باعث می شود شرایط هوا طبق روش خاصی بصورت اتوماتیک ثابت بماند و یا تغییر کند.

>>اهمیت تهویه مطبوع

تهویه مطبوع از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط محیط زیست انسان، تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، فیزیکی، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده ی زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، خواه محل کار باشد، یا منزل و غیره، واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه مطبوع برای ساکنین ساختمان، با توجه به نوع فعالیت آنهاست.

>>عوامل هوا در تهویه مطبوع

تهویه مطبوع باید بتواند عوامل مختلف هوا را تنظیم و تثبیت نماید که اهم آنها عبارتند از:
درجه ی حرارت (Temperature)، رطوبت هوا (Air Moisture)، سرعت وزش هوا (Air Velocity)، صاف کردن و پالایش هوا از گرد و خاک (Air Filtering)، پاکی هوا با از بین بردن باکتریها (Air Sterilization) و همچنین از بین بردن بو و گازهای سمی.

در تهویه مطبوع، درجه ی حرارت موثر عامل اصلی و بقیه جز شرایط فرعی محسوب می شوند.

● انواع تهویه مطبوع از نظر درجه ی حرارت

۱- تهویه مطبوع زمستانی یا سیستم تک فصلی گرم کننده (Heating System)

تهویه مطبوع زمستانی فقط قابلیت گرمایش هوا در فصول سرد سال را دارد.
سیستم های حرارت مرکزی نوعی از این تهویه مطبوع می باشند.
به غیر از انوع سیستم های حرارت مرکزی، وسایلی مانند بخاری ها و شومینه ها نیز، برای تهویه مطبوع زمستانی بکار می روند که البته دارای نواقص بسیار نسبت به سیستم های حرارت مرکزی هستند.

تهویه مطبوع گرمایشی

۲- تهویه مطبوع تابستانی یا سیستم تک فصلی سرکننده (Cooling System)

این سیستم که فقط توانایی سرد کردن هوا در فصول گرم سال را دارد، بر اساس عملکرد انوع سیستمهای تبرید کار می کند و انواع مختلفی دارد.

تهویه مطبوع سرمایشی

۳- تهویه مطبوع سالانه یا سیستم دو فصلی گرم و سرد کننده (Heating & Cooling System)

تهویه مطبوع سالانه قابلیت ایجاد سرمایش در فصول گرم و گرمایش در فصول سرد سال را داراست. در این سیستم یا از مجموع دو سیستم تابستانی و زمستانی در کنار هم و یا از یک سیستم یکپارچه ی دوفصلی برای تهویه مطبوع یک ساختمان استفاده می شود.
تهویه مطبوع سالانه معمولاً به دلایل قابلیت بالا و صرفه جویی در برخی هزینه ها به دو سیستم قبل، ارجحیت دارد، به جز در مناطق سردسیری و یا گرمسیری که فقط به یک سیستم تک فصلی نیاز دارند.

 

تهویه مطبوع سرمایشی و گرمایشی