برج خنک کن

برج خنک ‌کن وسیله‌ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو است.

برج خنک کن (Cooling tower)

برج خنک‌ کننده یا برج خنک‌ کن (Cooling tower) وسیله‌ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است که در دستگاههای چیلر آب-خنک کاربرد دارد. مکانیزم کار برج‌های خنک‌کن بر اساس تبخیر آب است که حرارت ایجاد شده را دفع کرده و سیال را تا دمای حباب مرطوب هوا(WB) پایین می‌آورند؛ البته این نکته شایان ذکر است در برخی از برج‌های خنک‌کن با چرخه بسته (مدار بسته)، کاهش دمای سیال تنها تا دمایی نزدیک به دمای حباب خشک هوا(DB) امکان‌پذیر است. این برجها، به برجهای خنک‌کن خشک شهرت دارند.

برجها را میتوان از جنبه های مختلفی طبقه بندی نمود :

  • از لحاظ کاربرد انواع برجهای تهویه مطبوع و صنعتی وجود دارند.
  • از لحاظ کارکرد میتوان برجها را به انواع تماس مستقیم و یا غیر مستقیم با آب و بخار نیز طبقهبندی نمود.
  • نوع گردش هوا نیز برجها را در انواع جریان طبیعی(Natural draft) و مکانیکی(Mechanical draft) (اجباری) طبقه بندی میکند.
  • طبقه بندی دیگری که در مورد برجهای خنک کن اعمال میشود بر اساس نوع ساخت میباشد که عبارتند از نوع پکیجی و ساخته شده در محل.

البته دسته بندی فوق همه انواع برجها را در بر نمیگیرند به عنوان مثال برجهای تر-خشک که تلفیقی از تماس مستقیم و غیر مستقیم هستند در این دستهها قرار نمیگیرند.

شرکت تهویه نیا به عنوان نماینده انحصاری کوکن، اولین ارائهدهندهی برجهای خنک کننده تهویه مطبوع در انواع مدار باز(Open Type) و مدار بسته (Close Type) در ژاپن، میباشد.

برج خنک کننده

برج خنک کن ساخت شرکت کوکن