اطلاعات تماس

نماینده انحصاری محصولات تهویه مطبوع :
اجنرال، گری، هیتاچی، کوکن، اشنایدر الکتریک، وایلانت، ویزمن و یازاکی
آدرس : تهران، بلوار میرداماد شرقی، بعد از خیابان نفت جنوبی، شماره ۲۶۲، ساختمان نیا
تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۷۰۰۰ / ۰۲۱۲۲۲۲۴۰۶۵
فکس: ۰۲۱۲۲۲۲۳۳۱۳
کدپستی: ۱۵۴۹۸۴۴۱۱۴

 


 

نمایشگاهها :
مشهد
آدرس : سه راه ادبیات، نبش ابن سینا ۱۷
تلفن   : ۳۸۴۸۵۴۵۰-۰۵۱
فکس : ۳۸۴۸۵۴۶۰-۰۵۱
…………………………………………………………………………………………………………
 اهواز
آدرس : خیابان سلمان فارسی، خیابان خوانساری، بین خیابان مجاهدین و سلمان فارسی، پلاک ۵۹۴، مجتمع ایرانیان، طبقه اول، واحد ۱
 تلفن :  ۳۳۳۸۸۰۰۰-۰۶۱
 فکس : ۳۲۲۳۸۷۸۳-۰۶۱
…………………………………………………………………………………………………………
 چابهار
 آدرس : مجتمع صدف، طبقه دوم، واحد ۶۲۷
 تلفن :  ۵۳۱۳۲۴۲-۰۵۴۳
 فکس : ۵۳۱۳۲۴۳-۰۵۴۳

 


 

شرکتهای گروه 
 کیش
آدرس : مرکزتجارت نیا کیش: خیابان کوشا، شماره HTS-97c
تلفن : ۴۴۴۷۲۲۲۲-۰۷۶ / ۴۴۴۷۲۰۰۰-۰۷۶ / ۴۴۴۵۶۴۱۶-۰۷۶
فکس : ۴۴۴۵۶۶۵۷-۰۷۶
…………………………………………………………………………………………………………
 قشم
آدرس : مرکز تجارت نیا قشم: میدان پاسداران، ابتدای خیابان شهید منتظری، روبروی بانک ملی
 تلفن : ۴-۵۲۲۵۳۰۱-۰۷۶۳ / ۵۲۲۰۳۵۰-۰۷۶۳
 فکس : ۵۲۲۰۳۷۰-۰۷۶۳
خدمات پس از فروش نیا 
آدرس :  تهران، بلوار میرداماد، بعد از خیابان نفت جنوبی، پلاک ۲۶۲، ساختمان نیا
 خط ویژه: ۲۳۲۲ ۰۲۱
 فکس :۲۲۲۷۸۰۳۷ ۰۲۱

 

View شرکت تهویه نیا in a larger map

نماینده انحصاری محصولات تهویه مطبوع :
اجنرال، گری، هیتاچی، کوکن، اشنایدر الکتریک، وایلانت، ویزمن و یازاکی
آدرس : تهران، بلوار میرداماد شرقی، بعد از خیابان نفت جنوبی، شماره ۲۶۲، ساختمان نیا
تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۷۰۰۰ / ۰۲۱۲۲۲۲۴۰۶۵
فکس: ۰۲۱۲۲۲۲۳۳۱۳
کدپستی: ۱۵۴۹۸۴۴۱۱۴

 


 

نمایشگاهها :
مشهد
آدرس : سه راه ادبیات، نبش ابن سینا ۱۷
تلفن   : ۳۸۴۸۵۴۵۰-۰۵۱
فکس : ۳۸۴۸۵۴۶۰-۰۵۱
…………………………………………………………………………………………………………
 اهواز
آدرس : خیابان سلمان فارسی، خیابان خوانساری، بین خیابان مجاهدین و سلمان فارسی، پلاک ۵۹۴، مجتمع ایرانیان، طبقه اول، واحد ۱
 تلفن :  ۳۲۲۳۸۷۸۳-۰۶۱
 فکس
…………………………………………………………………………………………………………
 چابهار
 آدرس : مجتمع صدف، طبقه دوم، واحد ۶۲۷
 تلفن :  ۵۳۱۳۲۴۲-۰۵۴۳
 فکس : ۵۳۱۳۲۴۳-۰۵۴۳

 


 

شرکتهای گروه 
 کیش
آدرس : مرکزتجارت نیا کیش: خیابان کوشا، شماره HTS-97c
تلفن : ۴۴۴۷۲۲۲۲-۰۷۶ / ۴۴۴۷۲۰۰۰-۰۷۶ / ۴۴۴۵۶۴۱۶-۰۷۶
فکس : ۴۴۴۵۶۶۵۷-۰۷۶
…………………………………………………………………………………………………………
 قشم
آدرس : مرکز تجارت نیا قشم: میدان پاسداران، ابتدای خیابان شهید منتظری، روبروی بانک ملی
 تلفن : ۴-۵۲۲۵۳۰۱-۰۷۶۳ / ۵۲۲۰۳۵۰-۰۷۶۳
 فکس : ۵۲۲۰۳۷۰-۰۷۶۳
خدمات پس از فروش نیا 
آدرس :  تهران، بلوار میرداماد، بعد از خیابان نفت جنوبی، پلاک ۲۶۲، ساختمان نیا
 خط ویژه: ۲۳۲۲ ۰۲۱
 فکس :۲۲۲۷۸۰۳۷ ۰۲۱

 

View شرکت تهویه نیا in a larger map