بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی حرارتی برودتی و سیستم های تهویه تبریز – اردیبهشت ۹۷

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی حرارتی برودتی و سیستم های تهویه تبریز - اردیبهشت 97

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی حرارتی برودتی و سیستم های تهویه ایران-تبریز در تاریخ ۱۱ لغایت ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

ساعت بازدید ۱۵ الی ۲۱

سالن امیر کبیر غرفه ۵۶۱