سمینار خدمات پس از فروش شرکت تهویه نیا – مشهد – دیماه ۹۶

سمینار خدمات پس از فروش شرکت تهویه نیا - مشهد - دیماه 96

سمینار خدمات پس از فروش شرکت تهویه نیا در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۶ در هتل حیات مشهد برگزار شد. در این همایش رییس هیات مدیره جناب آقای محمدتقی هاشم نیا، مدیر عامل جناب اقای محمدحسن صدری، مدیران ارشد سازمان و نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت تهویه نیا از سراسر کشور حضور داشتند.