شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران – آبان ۹۶

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران - آبان 96

زمان برگزاری: ۶-۳ آبان ماه ۱۳۹۶

ساعت بازدید: ۹ صبح الی ۱۷

محل برگزاری: سالن ۳۵

غرفه وایلانت