شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اصفهان دی ۹۶

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سیستم های سرمایشی و گرمایشی اصفهان - دی 96

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تاسیسات سیستم های سرمایشی و گرمایشی اصفهان

زمان برگزاری: ۱۹-۱۶ دی ماه ۱۳۹۶

ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱

محل برگزاری: سالن نقش جهان و سالن نصف جهان

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی واقع در پل شهرستان