نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابسته شهرستان بابل استان مازندران – آذر ۹۶

نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابسته شهرستان بابل استان مازندران - آذر 96

زمان برگزاری:۱۰-۶ آذر ماه ۱۳۹۶

ساعت بازدید:۱۶ عصر الی ۲۱

محل برگزاری:غرفه ۲۶ و ۲۸

مکان نمایشگاه :بابل-خیابان شریعتی-دانشگاه فنی نوشیروانی-مصلای بزرگ شهر